Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Trải

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 5,5m; Hậu cung: CD: 4,5m; CR: 3,5m. - Nhà tổ: CD: 8,5m; CR: 4,5m; Nhà mẫu: CD: 5,5m; CR: 4,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Trải
  • Tên hiệu: An Lạc tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Phong, Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 100
  • Năm xây dựng lần đầu: Tự Đức
  • Năm xây dựng lại: 1998
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):