Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Phú Lai

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 7,730

Số hiệu - ngày cấp: 04/18/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 7,0m; CR: 3,5m; Hậu cung: CD: 5,0m; CR: 3,0m - Nhà tổ: CD: 7,0m; CR: 3,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Phú Lai
  • Tên hiệu: Phú Lai tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Nhất, Thành Phố Ninh Bình, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 60
  • Năm xây dựng lần đầu: 1910
  • Năm xây dựng lại: 2010
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 7,730