Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đồng Dược

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 15m; CR: 6,0m; Hậu cung: CD: 5,0m; CR: 3,0m - Nhà tổ: CD: 9,0m; CR: 4,0m; Nhà khách: CD: 7,0m; CR: 3,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Đồng Dược
 • Tên hiệu:
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Sơn Thành, Nho Quan, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 355
 • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
 • Năm xây dựng lại: 2004
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2):
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh