Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Yên Vệ

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 20m; CR: 14,5m; Hậu cung: CD: 8,0m; CR: 5,5m - Nhà tổ: CD: 16m; CR: 5,6m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Yên Vệ
  • Tên hiệu: Quang Hoa tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 450
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):