Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Hang

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Chùa ở trong hang đá tự nhiên, chiều dài 30m, chiều rộng 20m; gian thờ phật chiều dài 5m, chiều rộng 3m tạm; gian thờ mẫu chiều dài 3m, chiều rộng 2m. Chùa ở trong hang đá tự nhiên, chiều dài 30m, chiều rộng 20m; gian thờ phật chiều dài 5m, chiều rộng 3m tạm; gian thờ mẫu chiều dài 3m, chiều rộng 2m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Hang
  • Tên hiệu: Thổ Tích tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Thượng Hoà, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 230
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):