Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Hữu Thường

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,130

Số hiệu - ngày cấp: W 553431 - 22/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 18,8m; CR: 5,3m - Nhà mẫu: CD: 12,8m; CR: 5,0m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Hữu Thường
  • Tên hiệu: Hoa Lăng tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Thượng Hoà, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 280
  • Năm xây dựng lần đầu: 1808
  • Năm xây dựng lại: 2003
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,130