Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Cáy

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 410

Số hiệu - ngày cấp: W 553432 - 22/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Cáy
 • Tên hiệu:
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Thượng Hoà, Nho Quan, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 480
 • Năm xây dựng lần đầu: 1818
 • Năm xây dựng lại: 2008
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 410
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh