Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Yên Thị

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,704

Số hiệu - ngày cấp: W 553428 - 18/4/20033

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 10m; CR: 5,0m; Hậu cung: CD: 7,2m; CR: 5,0m - Nhà tổ: CD: 7,0m; CR: 4,0m.; Nhà mẫu: CD: 7,0m; CR: 4,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Yên Thị
  • Tên hiệu: Hồng Ân tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Văn Phong, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 300
  • Năm xây dựng lần đầu: 1955
  • Năm xây dựng lại: 2012
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,704