Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Vô Hốt

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,560

Số hiệu - ngày cấp: W 553423 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 11m; CR: 4,0m; Hậu cung: CD: 3,0m; CR: 4,0m. - Nhà khách: CD: 7,0m; CR: 5,0m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Vô Hốt
  • Tên hiệu: Hoa Am tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Lạc Vân, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 280
  • Năm xây dựng lần đầu: 1875
  • Năm xây dựng lại: 2000
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,560