Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đồng Đinh

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,162

Số hiệu - ngày cấp: W 553420 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Đồng Đinh
  • Tên hiệu: Phúc Khánh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Lạng Phong, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 380
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 1970
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,162