Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Bất Cô (Bến, Bối)

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,000

Số hiệu - ngày cấp: W 553429 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 7,6m; CR: 3,2m; Hậu cung: CD: 5,0m; CR: 5,0m - 01 gian thờ chúng sinh: CD: 3,2m; CR: 2,0m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Bất Cô (Bến, Bối)
  • Tên hiệu: Nghiêm Minh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 210
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 1997
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,000