Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Vậng (Vậy)

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 650

Số hiệu - ngày cấp: W 553430 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 8,8m; CR: 5,2m; Hậu cung: CD: 4,0m; CR: 6,0m - Nhà khách: CD: 14m; CR: 5,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Vậng (Vậy)
  • Tên hiệu: Linh Sơn tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 320
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2007
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 650