Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Cộng Luận

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 2,480

Số hiệu - ngày cấp: W 553481 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Cộng Luận
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 270
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 2,480