Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đế

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,805

Số hiệu - ngày cấp: W 553401 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 12,3m; CR: 8,1m; Hậu cung: CD: 7,1m; CR: 6,5m - Nhà tổ: CD: 6,0m; CR: 3,5m; Nhà khách: CD: 6,0m; CR: 3,5m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Đế
  • Tên hiệu: Kiến Phong tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 282
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 2009
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,805