Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Lão Cầu

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 240

Số hiệu - ngày cấp: W 553459 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Lão Cầu
  • Tên hiệu: Đàm Sơn tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 210
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: 1995
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 240