Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Chàng - Sát

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 8,070

Số hiệu - ngày cấp: W 553446 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 11m; CR: 7,0m; Hậu cung: CD: 10,5m; CR: 4,6m - Nhà tổ: CD: 8,0m; CR: 6,0m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Chàng - Sát
 • Tên hiệu: Hưng Long tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 285
 • Năm xây dựng lần đầu: 1862
 • Năm xây dựng lại: 2010
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 8,070
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh