Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Thái Sơn

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,559

Số hiệu - ngày cấp: W 553447 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Thái Sơn
 • Tên hiệu: Linh Sơn tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 180
 • Năm xây dựng lần đầu: 1848
 • Năm xây dựng lại:
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,559
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh