Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Chòm

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 4,962

Số hiệu - ngày cấp: W 553442 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 7,0m; CR: 4,0m; Hậu cung: CD: 6,0m; CR: 3,0m. - Nhà tổ: CD: 6,5m; CR: 5,5m; Nhà mẫu: CD: 5,5m; CR: 3,5m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Chòm
  • Tên hiệu: Thanh Lương tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 455
  • Năm xây dựng lần đầu: 1891
  • Năm xây dựng lại: 2000
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 4,962