Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Thần Luỹ

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,105

Số hiệu - ngày cấp: W 553438 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5; CR: 4,0m; Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 3,5m - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 5,5m; Nhà mẫu: CD: 5,5m; CR: 3,5m; Nhà khách: CD: 6,5m; CR: 4,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Thần Luỹ
  • Tên hiệu: Khánh Long tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 380
  • Năm xây dựng lần đầu: 1790
  • Năm xây dựng lại: 1993
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,105