Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Mai Xá

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 502

Số hiệu - ngày cấp: W 553407 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Mai Xá
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Thuỷ, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 257
  • Năm xây dựng lần đầu: Thế kỷ XV
  • Năm xây dựng lại: 1998
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 502