Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Ngọc Ba

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,986

Số hiệu - ngày cấp: W 553408 - 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Ngọc Ba
  • Tên hiệu: Quang Minh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Gia Thuỷ, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 366
  • Năm xây dựng lần đầu: 1804
  • Năm xây dựng lại: 2000
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,986