Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Thần Nông

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 9,0m; CR: 6,5m; Hậu cung: CD: 6,5m; CR: 4,5m - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 6,0m; Hậu cung: CD: 4,0m; CR: 2,6m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Thần Nông
  • Tên hiệu: An Lượng tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Thanh Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 245
  • Năm xây dựng lần đầu: 1602
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):