Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Làng Quỳnh

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 994

Số hiệu - ngày cấp: AC 307918- 14/4/2006

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Làng Quỳnh
 • Tên hiệu: Thiên tác tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ: 355
 • Năm xây dựng lần đầu: Mới
 • Năm xây dựng lại: 2006
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 994
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh