Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Liêm Thượng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 4,827

Số hiệu - ngày cấp: W 553411 - 18/4/2003 v BE 430701 - 28/9/2011

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 4,5m; CR: 4,5m; Hậu cung: CD: 4,5m; CR: 4,0m - Nhà thờ Thánh: CD: 10m; CR: 6,0m; Điện mới: CD: 12,5m; CR: 6,5m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Liêm Thượng
  • Tên hiệu: Liêm Thượng tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Xích Thổ, Nho Quan, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 208
  • Năm xây dựng lần đầu: 1870
  • Năm xây dựng lại: 1999
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 4,827