Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Kim Đông

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 7,313

Số hiệu - ngày cấp: AM 254145 - 28/4/2008

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 4,5m; Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 4,5m. - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 6,5m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Kim Đông
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 3
  • Số tín đồ: 250
  • Năm xây dựng lần đầu: Mới
  • Năm xây dựng lại: 2009
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 7,313