Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Yên Bình

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 7,272

Số hiệu - ngày cấp: - 22/04/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 5,5m; Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 4,5m. - Nhà tổ: CD: 10,5m; CR: 8,5m; Nhà mẫu: CD: 6,5m; CR: 5,5m; Nhà khách: CD: 11,5m; CR: 9,5m.
Họ và tên #
Đỗ Văn Nhất (Thích Minh Từ) Xem
Ngô Văn Kết (Thích Minh Tuệ) Xem
Nguyễn Quốc Đạt (Thích Minh Sáng) Xem
Phạm Văn Đang (Thích Minh Hiện) Xem
Phạm Văn Khiếm (Thích Minh Thuận) Xem
Phạm Văn Trưởng (Thích Minh Thực) Xem
Trần Ngọc Hiến (Thích Minh Hiền) Xem
Trần Văn Kiền (Thích Thanh Kiền) Xem

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Yên Bình
  • Tên hiệu: Thái Bình tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình
  • Trụ trì: Thích Thanh Kiền
  • Số chức sắc: 8
  • Số tín đồ: 500
  • Năm xây dựng lần đầu: 1888
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 7,272