Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Đìa

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Đìa
 • Tên hiệu: Am Đìa tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
 • Trụ trì:
 • Số chức sắc:
 • Số tín đồ:
 • Năm xây dựng lần đầu:
 • Năm xây dựng lại:
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2):
 • Được xếp hạng di tích: cấp Quốc gia