Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Am - Thong Bái

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 0

Số hiệu - ngày cấp:

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: Thờ Phật trong hang đá có diện tích 60m x 8,0m - Nhà tổ: CD: 7,0m; CR: 4,0m; Nhà mẫu: CD: 12m; CR: 10m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Am - Thong Bái
  • Tên hiệu: Thiên Am tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ:
  • Năm xây dựng lần đầu:
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2):