Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Thủ

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 4,845

Số hiệu - ngày cấp: - 18/04/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 6,5m; CR: 5,5m; - Hậu cung: CD: 5,5m; CR: 4,5m. - Nhà tổ: CD: 7,5m; CR: 5,5m; Nhà mẫu: CD: 5,5m; CR: 3,5m; N/k: CD: 6,5m; CR: 5,5m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Thủ
  • Tên hiệu: Diên Ninh tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 77
  • Năm xây dựng lần đầu: Thế kỷ X
  • Năm xây dựng lại: 2012
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 4,845