Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Xuân Sơn

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,935

Số hiệu - ngày cấp: 04/18/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 9,3m; CR: 7,3m; - Hậu cung: CD: 8,1m; CR: 3,9m. - Nhà tổ: 8,5m; CR: 3,5m; Nhà mẫu: CD: 8,5m; CR: 6,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Xuân Sơn
  • Tên hiệu: Liên Hoa tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh An, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 50
  • Năm xây dựng lần đầu: Cổ
  • Năm xây dựng lại: Mơí
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,935