Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Khả Lương

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 3,525

Số hiệu - ngày cấp: AC 307654 - 24/12/2007 v AM 254034 - 12/6/2008

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #
Trần Thị Ngọc Vĩnh (Thích Diệu Ngọc) Xem

Thông tin sơ lược

 • Tên thường gọi: Chùa Khả Lương
 • Tên hiệu: Thắng Lâm Cảnh tự
 • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
 • Địa chỉ: Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình
 • Trụ trì: Thích Diệu Ngọc
 • Số chức sắc: 1
 • Số tín đồ: 120
 • Năm xây dựng lần đầu: 1872
 • Năm xây dựng lại:
 • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 3,525
 • Được xếp hạng di tích: cấp Tỉnh