Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Hành Cung

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 934

Số hiệu - ngày cấp: AC 307653 - 24/12/2007

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Hành Cung
  • Tên hiệu: Khai Phúc tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc: 1
  • Số tín đồ: 140
  • Năm xây dựng lần đầu: 1535
  • Năm xây dựng lại: 1990
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 934