Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Tuân Cáo

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,865

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 8,3m; CR: 6,0m; - Hậu cung: CD: 7,5m; CR: 4,5m - Nhà tổ: CD: 10,3m; CR: 9,3m; N/k: CD: 8,3m; CR: 6,3m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Tuân Cáo
  • Tên hiệu: Viên Phúc tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 150
  • Năm xây dựng lần đầu: 1884
  • Năm xây dựng lại: 1992
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,865