Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Làng Thượng

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 488

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Làng Thượng
  • Tên hiệu: Kim Kê tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Văn, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 175
  • Năm xây dựng lần đầu: 1599
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 488