Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Dưỡng Hạ

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,860

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 8,5m; CR: 8,1m; - Hậu cung: CD: 6,5m; CR: 6,3m - Nhà tổ: CD: 6,5m; CR: 6,5m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Dưỡng Hạ
  • Tên hiệu: Đông Quan tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Văn, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 85
  • Năm xây dựng lần đầu: 1918
  • Năm xây dựng lại:
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,860