Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Tháp

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 333

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 4,5m; CR: 4,0m; - Hậu cung: CD: 4,5m; CR: 4,0m - Nhà tổ: CD:5,0m; CR: 5,0m; Nhà mẫu: CD: 7,3m; CR: 6,0m
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Tháp
  • Tên hiệu: Minh Đức Tháp tự
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Văn, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 57
  • Năm xây dựng lần đầu: 1668
  • Năm xây dựng lại: 1996
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 333