Loading....

QUẢN LÝ TỰ VIỆN TỈNH NINH BÌNH

Chùa Sắn

Hình ảnh tự viện:

Diện tích đất đã được cấp phép (m2): 1,245

Số hiệu - ngày cấp: 18/4/2003

Hình ảnh về trích lục bản đồ thửa đất

- Tiền đường: CD: 19,10; CR: 12,10m; - Hậu cung: CD: 6,70m; CR: 6,50m. - Nhà tổ: CD: 12,20m; CR: 11,30m; Nhà mẫu: CD: 15,30m; CR: 11,30m.
Họ và tên #

Thông tin sơ lược

  • Tên thường gọi: Chùa Sắn
  • Tên hiệu:
  • Thuộc sơn môn, chốn tổ:
  • Địa chỉ: Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trụ trì:
  • Số chức sắc:
  • Số tín đồ: 88
  • Năm xây dựng lần đầu: Thế kỷ 15
  • Năm xây dựng lại: 2013
  • Diện tích đất đang sử dụng(m2): 1,245